söndag 20 oktober 2013

Money, money, money

Läste den här texten om en man som bestämde sig för att leva utan pengar. Det var efter en kväll av filosoferande över alla världens problem med en vän som han kom underfund med att många av problemen har sin rot i pengar. Antingen viljan att skaffa mer pengar eller att spara pengar. Han menar också att vi i dag, mycket tack vare pengar, lever i en bubbla utanför verkligheten. Vi definierar oss utifrån kläder och saker, men vi vet inte varifrån våra produkter kommer, hur de tillverkas och vad de har för inverkan på miljön under produktion, transport och avfallshantering. Vår ovetskap och vår distansering från den naturliga miljön anser han är roten till många problem.

The degrees of separation between the consumer and the consumed have increased so much that it now means we’re completely unaware of the levels of destruction and suffering embodied in the ‘stuff’ we buy. Very few people actually want to cause suffering to others; most just don’t have any idea that they directly are. The tool that has enabled this separation is money, especially in its globalised format.

Han menar också att vi förlorat grepp om saker och tings verkliga värde, något som lett till en slösaktig kultur.

Take this for an example: if we grew our own food, we wouldn’t waste a third of it as we do today.

If we made our own tables and chairs, we wouldn’t throw them out the moment we changed the interior décor.

If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn’t shit in it.


For over 90 per cent of our time on this planet, a period when we lived much more ecologically, we lived without money. Now we are the only species to use it, probably because we are the species most out of touch with nature.


Läs hans historia! Tänkvärt och intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar