måndag 14 januari 2013

Tungmetaller hittade i välling och babygröt

Enligt en studie gjord av Testfakta (ett oberoende test- och researchföretag), så finns det oroväckande höga halter av bland annat arsenik, bly och kadmium i köpt välling och babygröt. I studier av barn har man kunnat påvisa lägre IQ redan vid måttligt höga blyhalter. Det rekommenderade maxintaget av bly ligger på under 0,5 mikrogram per kilo kroppsvikt. För ett barn på åtta kilo som till exempel äter av den mjölfria äppelgröten Enago (finns den ens i Finland?) räcker det med tre portioner om dagen för att denna gräns ska överskridas. Men Lars Barregård, professor i miljömedicin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset säger ändå att dagens barn får i sig mycket mindre bly än tidigare generationer.

Förutom bly ger vällingen från EnaGo och några av Sempers produkter ett högt intag av arsenik. Vid tre portioner hamnar intaget över de rekommendationer som finns fö vuxna, om man ser till hur gränsvärdet för arsenik i dricksvatten räknats fram.

Att halterna av bly, arsenik och kadmium är höga i gröt- och vällingprodukter beror på att spannmål och ris har lätt för att ta upp metaller ur jorden. Mjölkfria produkter som innehåller högra andel av de ingredienserna kan därför innehålla högre metallhalter.

Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket, rekommenderar att man inte ger sitt barn mer än tre portioner gröt eller välling per dag och se till att variera kosten. Man kan också byta märke då och då för att minska risken för att fastna vid en produkt som har alltför höga halter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar