tisdag 29 januari 2013

Goda nyheter och dåliga nyheter, what to think about the climate?

Det norska klimatforskningscentret CICERO har publicerat en studie som hävdar att jorden inte är så känslig för klimatförändringar som man tidigare trott. Så här skriver supermiljöbloggen om forskningen:

Enligt forskarna har tidigare undersökningar överskattat hur stora effekter koldioxidutsläpp får på klimatet, eftersom vi såg en snabb ökning av medeltemperaturen under 1990-talet. Forskarna räknade på hur stora effekter det skulle få om vi lät koldioxidhalten stiga en bit över 500 ppm, något som verkar troligt med vårt nuvarande handlingssätt. Genom att undersöka hur jorden hittills hade påverkats av våra koldioxidutsläpp, och även ta med sådana saker som vulkanutbrott och solaktivitet i beräkningarna fick de fram sina siffror, och resultaten är slående. När de analyserade data fram till år 2000 i sina modeller blev slutsatsen att temperaturen förmodligen skulle öka till ungefär 3,7 grader, men när de följande 10 åren inkluderades i undersökningen (år då temperaturen inte ökade, trots ökade koldioxidutsläpp), blev slutsatsen istället att vi snarare hamnar på 1,9 grader, strax under det tvågradersmål som världens ledare enats om.

Men samtidigt varnar den kände ekonomen Nicholas Stern för att han i sina tidigare beräkningar varit för försiktig i sin analys kring klimatet och hotet mot världens ekonomier. Enligt honom pekar nya studier på att jorden inte kan absorbera så mycket koldioxid som man trott. Haven, som tidigare tagit emot mycket av utsläppen börjar nu bli mättade. Något som kan accelerera klimatförändringen.


2012 var ett rekordvarmt år och så här extremt väder har inte rapporterats sedan 1998. Ändå skrevs det inte mycket om klimatförändringen och dess följder i tidningarna. Globalt sett har rapporteringen om klimatförändringarna minskat med 2 % sedan 2011. Men samtidigt ökar nyheterna om dålig luftkvalitet, smog och utsläpp i luften. En annan aspekt av koldioxidutsläppens påverkan på miljön, en aspekt som är mycket lättare att se med blotta ögat och som garanterat engagerar alla som det berör. 

Klimatförändring som ord har helt tappat sin slagkraft och jag tror att många upplever det som ett stort, abstrakt och svårfattat begrepp. I våras jobbade jag med att skriva en tidning för NordicMUN, ett modell FN möte med ungdomar från nordens alla hörn. Temat för konferensen var klimatförändringen och eleverna hade varit tvungna att sätta sig in i frågan från alla vinklar och de hade skrivit "avtals"-utkast och tal om ämnet. Vi rapporterade om "förhandlingarna" och intervjuade några av föreläsarna som kom till konferensen för att tala. Till en av tidningarna bestämde vi oss för att göra en gallup med ungdomarna, med frågan "Vad gör du i din vardag för att förhindra klimatförändringen?" Det visade sig vara lättare sagt än gjort. Här var en drös med intelligenta, pålästa, engagerade ungdomar som alla stod handfallna inför frågan. "Eh, jaa, jag slänger inte skräp på marken" eller "Ja, jag sopsorterar ju nog" var vanliga svar. Jag visste inte heller själv vad jag skulle svarat på frågan. Vad gör man egentligen i sin vardag för att förhindra klimatförändringen?

Jag tror att mer mer energi behöver sättas på att förklara vad gemene man kan göra för att stoppa klimatförändringen och via det sedan engagera och informera om "the big picture". Att bara hojta på om klimatförändringen i tidningarna gör nog varken bu eller bä för den gemene medie-konsumenten.

Men sedan tror jag också att fokus behöver flyttas från klimatförändring till allmän miljöförstöring.

Klimatförändringen är ett omstritt och omdebatterat ämne som delar folk. Det finns många klimatskeptiker som gärna plockar sönder och samman klimatförändringen till dess små beståndsdelar och vill gärna visa på att det är en helt naturlig temperaturcykel vi går igenom och inget som människan ens har kunnat påverka. Nya studier och rön gör det svårt för den vanlige tidningsläsaren att hänga med i svängarna och bilda sig en objektiv uppfattning. Men oavsett - det som anses ligga bakom klimatförändringen; trafikutsläpp, en hejdlös konsumtion, massiv och ohållbar energiförbrukning och ökande industriutsläpp, är väl inget vi ändå skulle vilja ha i vår värld, oavsett om det värmer upp klimatet eller inte?

För att inte tala om hur ohyggligt osmart det är att bränna upp allt fossilt bränsle när det kan komma att behövas till andra livsviktiga och nödvändiga saker i framtiden. 

Allt det krut som läggs på att strida om klimatförändringens effekter skulle kunna sättas på att informera om hur miljön mår rent allmänt. Och mer handfasta råd, tips och information för den enskilde personen om hur man i vardagen kan göra bra val och göra en skillnad för miljön som helhet, inte bara klimatet. 

Jag utgår nu från egna premisser, men jag vill leva i en värld där man inte måste läsa om hur våra ändliga resurser används upp för att stöda en ohållbar livsstil, en värld där luften är ren och hälsosam att andas, en värld där skogar inte skövlas i förmån för köttätande hysteri och en värld där inte bara rika människor har rätt till oförstörd natur. Man får väl tycka vad man vill om klimatförändringen, men de faktorer som ligger bakom den förändringen, håller på att sakta men säkert förstöra mycket mer än bara klimatet.

2 kommentarer: