onsdag 27 mars 2013

Snart inga skräpöar i haven?

19-åriga Boyan Slat har kommit på ett sätt att rensa upp i våra plastöversvämmade hav. Han har designat en farkost kallad Ocean Cleanup Array som är byggd för att äta upp de så kallade skräpöarna. I flera hav finns jättelika sopöar som består av plast och annat skräp. Farkosten beräknas kunna hantera enorma mängder skräp och det skulle inte ta mer än 5 år att rensa samtliga stora flytande sopberg. Den plastätande uppfinningen består av ett nätverk av flytande bommar och plattformar som samlar in skräpet, sorterar det från plankton och placerar det på flytande pontoner som transporter soporna till land för att återvinnas.

Det fina i kråksången är att han räknat ut att han till och med kan göra en vinst på skräpinsamlingen, då han säljer de gigantiska mängderna plast vidare till återvinning. Farkosten är alltså tillräckligt effektiv och snabb för att det ska vara lönsamt, något som tidigare varit ett hinder för plastuppsamling.

Hoppas den här killen kan sjösätta projektet snart. Thumbs up!

Läs mer på hans hemsida om uppfinningen


Källa till infon: Supermiljöbloggen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar