lördag 23 mars 2013

Giftiga druvor och annat skit

En av de livsmedel som jag på länge, länge inte köpt konventionellt odlat är vindruvor och druvprodukter. Har tidigare tagit upp det här med de giftiga druvorna, russinen och vinet, och nu har det kommit ännu en undersökning som Europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet (EFSA) gjort som visar på att många av druvorna innehåller cancerogena ämnen.

Myndigheten har undersökt rester av bekämpningsmedel i livsmedel och förutom druvorna ligger även havre, jordgubbar, citrusfrukter och lever högt upp på listan, både vad gäller mängder och antalet bekämpningsmedelsrester i samma prov. Allt som allt togs 77 000 prover från mer än 500 livsmedel och i hälften av dessa hittades rester av kemiska bekämpningsmedel. Många av livsmedlen innehöll rester av flera bekämpningsmedel. EU anser att bara ett fåtal av de upptäckta fallen kan vara farliga för hälsan. Men Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen vidhåller i en artikel i Svd att man inte vet vad coctaileffekten av dessa medel och långvarig konsumtion har för inverkan. EFSA själva säger att deras metoder att mäta risk innehåller en mängd osäkerhetsfaktorer och måste utvecklas.

Enligt Kemikalieinspektionen är det omöjligt att veta hur vår hälsa påverkas på sikt av den mix av olika kemikalier vi utsätts för dagligen. ”Trots detta bedöms i dagens lagstiftning i regel risken utifrån en kemikalie i taget, utan att möjliga kombinationseffekter beaktas”, heter det i inspektionens Handlingsplan för en giftfri vardag, ett regeringsuppdrag.


1 kommentar: