måndag 21 april 2014

Dags att skippa plasttofflorna?

Livinggreen-bloggen gjorde mig uppmärksam på skadliga ämnen i plasttofflor (foppatossorna och liknande) Tydligen har Kemikalieinspektionen analyserat 30 par mjuka plastskor och resultatet visar att flera av skorna innehåller höga halter av ftalater och två par skor innehöll även bly samt ett par visade även på halter av kadmium som ligger över över gränsvärdet (kadmium är cancerframkallande, kan försämra njurfunktionen, leda till benskörhet och det är även farligt för miljön). I nio par skor var halten av ftalater så hög att tillverkare och försäljare måste informera om innehållet.

Om du känner att det börjar vara dags att investera i nya skor kan du kika in denna sida med tips. :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar