måndag 27 oktober 2014

# Veckans miljökoll

EU har fastställt klimatmål
EU-politikerna är nöjda, men miljöföreningarna är inte övertygade. Ungefär så verkar sammanfattningen lyda efter att EU natten till lördagen slog fast sina klimatmål till 2030 (SMB).
Den röda tråden i rapporten är att utsläppen av växthusgaserna ska minskas med 40 procent jämfört med 1990 och andelen förnybara energikällor ska öka till 27. Även energieffektiviteten ska öka med 27 procent. Utsläppsrätterna i EU:s handelssystem ska minskas årligen med 2,2 procent mellan 2021 till 2030. Fram till 2020 är den årliga minskningstakten 1,74 procent. Fattigare EU-länder får stöd genom att 10 procent av utsläppsrätterna ges till dem. (DN)

Sett till din bedömning av vetenskapen, vad borde EU:s 28 medlemsländer ha för mål till år 2030 för att vi ska ha en rimlig chans att hålla den globala temperaturökningen under två grader?Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience center säger till SMB att detta inte är nog.
Det enkla svaret är att vi med god säkerhet vet att världens utsläpp av växthusgaser måste minska med i storleksordningen 80 procent till 2050 jämfört med 1990. Och för att vi ska ha en chans att nå dit så behöver EU ha ett mål på minst 60 procent till 2030. Det är ett absolut minimum och det är helt nödvändigt om man tar hänsyn till det faktum att det kommer vara nio miljarder människor på jorden 2050 och att världsekonomin kommer tredubblas till dess.
HBL rapporterar att statsminister Alexander Stubb (Saml) är nöjd med överenskommelsen. Han säger att paketet innehåller många goda element för Finland och var speciellt nöjd med modellen som innebär att utsläppen ska minskas inom trafiken, jordbruket och uppvärmningen av byggnader. Han anser att bördan i framtiden fördelas på ett mera schyst sätt mellan medlemsländerna. Finland drabbas av den nuvarande modellen där små och rika länder tvingas bära en större börda. Hittills har länderna i östra Europa i praktiken fått öka sina utsläpp av växthusgaser. Enligt den nya modellen måste även fattigare länder minska utsläppen.
Det är med dessa riktlinjer som EU beger sig till klimattoppmötet i Paris nästa år då man hoppas få till ett globalt avtal kring frågorna.


Världsbankchefen jämför ebolahotet med klimatförändringen
Jim Yong Kim: Ebola and climate change have a few things in common. Most importantly, we are running out of time to find solutions to both. Also, until very recently, the plans to fight them were either non-existent or inadequate. And, inaction is literally killing people – one because of the rapid spread of a deadly virus, the other from the poisoning of the atmosphere and the oceans. And finally, perhaps most critically from our point of view, resolving these problems is essential to development, whether from the perspective of human suffering, economic growth, or public health.Ebola and climate change have a few things in common. Most importantly, we are running out of time to find solutions to both. Also, until very recently, the plans to fight them were either non-existent or inadequate. And, inaction is literally killing people – one because of the rapid spread of a deadly virus, the other from the poisoning of the atmosphere and the oceans. And finally, perhaps most critically from our point of view, resolving these problems is essential to development, whether from the perspective of human suffering, economic growth, or public health.

Forskare varnar för surare hav
Storbritanniens forskningschef är orolig över havens framtid. De absorberar drygt en tredjedel av koldioxidutsläppen som människan orsakar och försurningen av haven har ökat med 25 % sedan industrialismens början. Han säger till BBC: “If we carry on emitting CO2 at the same rate, ocean acidification will create substantial risks to complex marine food webs and ecosystems.”
Försurningen lär förvärras i takt med att haven värms upp av klimatförändringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar