onsdag 15 oktober 2014

#Veckans miljökoll

Läkemedel och p-piller slår ut djurfaunan
Forskare slår larm om att man bör reda ut miljleffekterna av våra vanligaste läkemedel innan djurlivet tar allt för stor skada. Undersökningar visar att bland annat antidepressiva medel och hormonella preventivmedel har stor inverkan på djur och natur. Tidigare i september avslöjades det (skrev om det i en tidigare #miljökoll) att antalet vilda djur halverats de senaste 40 åren. En av orsakerna tros nu vara miljöförstöring i form av läkemedelsutsläpp. Studier visar bland annat att i sjöar med höga halter av hormonella läkemedel har över 75 procent av djurlivet dött ut.
Läkemedel befaras till och med ha en större inverkan på natur och djur än bekämpningsmedel då processerna är långsammare och inte lika synlig som miljöförstöring orsakad av giftiga utsläpp.
“With thousands of pharmaceuticals in use globally, they have the potential to have potent effects on wildlife and ecosystems. Given the many benefits of pharmaceuticals, there is a need for science to deliver better estimates of the environmental risks they pose,” säger Kathryn Arnold, på University of York till The Guardian.
Visste du att?
Kombinations p-piller innehåller i medeltal mellan 20 och 35 mikrogram östrogen per piller och är den största hormonförorenaren i våra vatten, enligt en undersökning gjord av Svenskt vatten. De nyare preventivmedlen, såsom p-plåster och p-ring, innehåller en större mängd syntetisk östrogen. Ett plåster kan nämligen innehålla närmare 600 mikrogram, alltså drygt 17 gånger mer än ett enda p-piller. Endast en liten del av östrogenet transporteras genom huden och för att ”vara på den säkra sidan” fyller man plåstret med en mycket större mängd än vad som behövs. Efter användning finns cirka 460 mikrogram EE2 kvar i plåstret, en mängd som är tillräcklig för att förorena över fyra miljoner liter i vatten i så hög grad att fiskar påverkas. Resterna från p-ringen är ännu större till sin mängd och kan förorena 24 miljoner liter vatten. Därför är det extremt viktigt att inte slänga p-plåster eller stavar i toaletten eller i naturen!

Nytt värmerekord i september
Enligt NASA var både september och augusti de varmaste månaderna som uppmätts sedan 1880. Man uppskattar att hela år 2014 kommer blir rekordartat varmt.

Östersjöns bottnar kan dammsugas friska
Genom att avlägsna det översta lagret av de döda bottensedimenten i Östersjön ska man kunna öka syrehalten i havet. Det tror i alla fall miljöteknikföretaget Teknikmarknad som utvecklat en "dammsugare" som förutom att suga bort dött bottenslam ska kunna ta upp även en del av fosforn som ligger gömd i sedimentet.
Försöket är en i raden av många uppfinningar som har som syfte att rädda den allt syrefattigare Östersjöbottnen. För tillfället utgörs de döda bottnarna av en yta som är två gånger större än Danmark.
Men det nya tilltaget får kritik: Fredrik Wulff, professor i marin systemekologi vid Stockholms universitet, varnar för att metoden kan leda till att miljögifter som ligger på botten rörs upp. Men på Havs- och vattenmyndigheten säger man att de tester som tidigare gjorts visar att man kan suga upp sediment utan att ämnen sprids i vattenmiljön i övrigt.
Källa:  Miljöaktuellt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar