onsdag 7 maj 2014

Tala om löner

Gick in på den här sidan och förbryllades. Fastän jag vet om att kvinnor i dagens Finland fortfarande inte får lika lön för lika arbete slår det en alltid med häpnad att se det svart på vitt.


Lönerna för de olika yrkena är helhetsinkomster, d.v.s. medelinkomster för heltidsanställda. I dem ingår alla tillägg, men inte semesterersättningar. I uträkningen ingår kommunernas, statens, kyrkans och den privata sektorns löner från 2012. Uppgifterna kommer från Statistikcentralens statistik över lönestrukturer.

Visste du att...
... Män och kvinnor arbetar till stor del inom olika branscher och med olika arbetsuppgifter.
... Snutt-, deltids- och lågavlönade jobb har hopats på kvinnorna.
... Inom olika branscher betalas det ut olika stora löner trots att de kan kräva en lika lång utbildning.
... I branscher där män är i majoritet är lönerna i genomsnitt högre.

Jag vet många som tvivlar på att det faktiskt finns påtagliga löneskillnader i Finland och att dessa i så fall beror på "kvinnors dåliga förmåga att förhandla om löner" och därför är det viktigt att prata om det här och lyfta upp problemet för att få till en förändring. För det handlar inte om att kvinnor skulle vara mindre kompetenta eller dåliga på att förhandla, det handlar om ett orättvist system, diskriminering och gamla, unkna synsätt. Så, det är dags att börja #TalaOmLöner!


På hemsidan ges förslag på vad DU kan göra som löntagare för att få till förändring:
  • Ta upp löner med dina arbetskamrater, din förtroendeman, bekanta och studiekompisar.
  • Föreslå ett diskussionsmöte om arbetsplatsens lönesystem. Det är arbetsgivarens skyldighet att främja lönejämlikhet.
  • Ta reda på vad lönen består av på din arbetsplats. Vad grundar sig din lön på? Vem bestämmer om den och hur kan man påverka den? Diskutera lönen med din chef. Det har du rätt till.
  • Sök upp information om lönerna i din bransch. Löneinformation kan fås av förtroendemannen, från fackförbund och Statistikcentralen. Statens och kommunernas löner är offentlig information. Även skatteuppgifter är offentliga. Jämför löner.
  • Ta reda på om det gjorts upp en jämställdhetsplan och en lönekartläggning på din arbetsplats.
  • Se till att du känner till kraven och målsättningarna för ditt eget arbete. Nedvärdera inte värdet av ditt arbete och din tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar