fredag 11 juli 2014

Bra och dålig plast

Utgående från en rapport från Naturskyddsföreningen skrev jag en artikel om plast till ÅT. Här kommer den även i bloggformat!

Det finns skillnad på dålig plast och bra plast. Och i många lägen är det bäst att lämna bort plasten helt och hållet. Det slår Naturskyddsföreningen fast i en rapport som utkom i veckan.
Naturskyddsföreningen i Sverige konstaterar efter nya granskningar att vår användning av plast inte är hållbar, av flera anledningar. Dels är huvudingrediensen till plasten fossil rå olja, en ändlig och allt mer sinande resurs, och dels är plastnedskräpning ett ständigt växande miljöproblem. Men den plastaspekt de lagt mest krut på i rapporten är kemikalierna och de hälsovådliga tillsatsämnen som ingår i många plastsorter.
– Ett av problemen är att plastens byggstenar och tillsatsämnen kan vara farliga och ofta ”svettas ut” under plastens livstid och sprids, skriver de i sin rapport som går under namnet ”Allt du (inte) ville veta om plasten”.
Tillsatsämnen i plast är till för att ge plasten olika egenskaper, skydda den från slitage eller minimera en eventuell brandrisk. Naturskyddsföreningen räknar till tusentals tillsatsämnen som ingår i våra vanligaste plastprodukter. Och det stora problemet är att många av dessa kan vara farliga för både hälsan och naturen.
– Många vet vi är farliga, andra misstänker vi kan vara farliga och många fler vet vi varken hur de påverkar oss eller miljön, skriver de i rapporten.

”Högaktuell fråga”
Agenda 21 gläds över att plastproblematiken uppmärksammas och har själva tagit fasta på plastens nackdelar i en kemikaliestudiecirkel som anordnats under vintern.
– Det är en jätteviktig fråga, därför att kemikalieproblematiken i dag är så stor och svår att greppa. Allt som görs för att förhindra kemikaliernas spridning är bra. Det finns så mycket av dem i rullning i dag som man inte vet följderna av när de kommer ut i naturen. Ju fler syntetiska kemikalier man kan undvika, desto bättre, säger Jessica Sundberg.
Även på landskapets miljöbyrå håller man med om att plastanvändning och farliga kemikalier är ett problem som bör belysas mer.
– Det är ett högaktuellt ämne. Plastanvändning är ett problem överallt och även på EU-nivå jobbar man med frågan, speciellt med att få bort gifter från leksaker. Men man ska också komma ihåg att det finns väldiga fördelar med plast. Men då ska det vara plast som är ren och helst sådan plast som man kan återanvända och göra nya produkter av, säger miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson.
Ger ni några rekommendationer kring plastanvändning?
– Nej, miljöbyrån har inte gått ut med några rekommendationer, däremot jobbar vi på det nordiska planet med frågan eftersom det handlar om gemensamma problem. I det nordiska ministerrådet har vi ganska många projekt på gång om bland annat gifter i plast och plast i haven.

Medvetna och informerade val
Så hur ska man då välja rätt i denna plastdjungel? Många plastförpackningar har inte någon innehållsförteckning och det är inte alltid som försäljaren ens själv vet vilka ämnen som använts i plasttillverkningen. Naturskyddsföreningen rekommenderar att man försöker hitta alternativ till plast och om man köper nya plastprodukter ska de helst vara tillverkade i EU.
– Vi har en strängare lagstiftning inom EU vilket gör att produkterna som är tillverkade i medlemsländerna nästan alltid innehåller mindre farliga tillsatsämnen.
Överlag är nytt oftast bättre då lagstiftningen uppdateras och skärps efter hand. På det stora hela vill Naturskyddsföreningen inte uppmana till bojkott av plast, utan till medvetna och informerade val.
– Plasten är problematisk, men med giftfritt innehåll och med en genomtänkt användning från konsumentens håll kan vi fortsätta dra nytta av plastens alla positiva egenskaper, skriver de på sin hemsida.


Naturskyddsföreningen tipsar!

Nedan är några vanliga plastprodukter du kan byta till bättre!

Skötbädd av PVC
Bättre alternativ: Badlakan.
Miljögift: Ftalater, bly.
”Skötbäddar kan vara gjorda av PVC som innehåller hormonstörande ftalater. Det finns skötbäddar med polyuretanöverdrag som är bättre, men det bästa är att bara använda ett hopvikt badlakan.”

Plastfigurer
Bättre alternativ: Färre leksaker, byta leksaker.
Miljögift: Ftalater.
”Många leksaker har några år på nacken och kan innehålla ftalater som nu är förbjudna. En bra sak är att fundera på hur många leksaker ditt barn behöver och kanske försöka byta leksaker med andra familjer i stället för att köpa fler.”

Plastboll/Badboll
Bättre alternativ: Välj bollar nyligen tillverkade i EU.
Miljögift: PVC, ftalater.
”Plastbollar kan vara gjorda av PVC och innehålla ftalater. Du kan välja leksaker av annat material. Leksaker som är tillverkade inom EU är bättre kontrollerade och innehåller oftast mindre farliga kemiska ämnen. Det finns också leksaksföretag som endast använder livsmedelsgodkänd plast.”

Skumgummi
Bättre alternativ: Välj rätt, fråga i butiken.
Miljögift: Flamskyddsmedel.
”Möbler och madrasser kan innehålla bromerade och klorerade flamskyddsmedel. Du kan däremot välja möbler utan de här ämnena om du frågar inköpsansvarig innan köp. Det räcker oftast inte att fråga butikssäljaren, utan se till att svaret kommer från inköpsansvarige.”

Plasttallrikar och plastglas
Bättre alternativ: Välj porslin, glas eller rostfritt.
Miljögift: Frigör BPA.
”Plasttallrikar och plastglas kan ge ifrån sig BPA, speciellt när materialet värms upp av maten. Glas eller porslin är bättre alternativ.”

Metallförpackning
Bättre alternativ: Kartong.
Miljögift: Frigör BPA.
”Konservburkar och metalltuber kan precis som plasttallrikar ge ifrån sig BPA. Glas, porslin, kartong eller liknande är bättre alternativ.”

Eltrådar/sladdar/elkablar
Bättre alternativ: Använd färre kablar, starkare lagstiftning.
Miljögift: Ftalater, flamskyddsmedel.
”Här har vi tyvärr inga alternativ. Höljet av elsladdarna innehåller både ftalater och flamskyddsmedel och finns i allas hem. Här behövs skärpt lagstiftning, men ju färre sladdar du har i hemmet desto bättre är det.”

Köttråg
Bättre alternativ: Välj gröna förpackningar.
Miljögift: Hormonstörande styren.
”De svarta styrenförpackningarna som kött ofta ligger i kan vara hormonstörande. Ett bättre alternativ är att köpa kött ur de gröna förpackningarna som ofta används till ekokött.”

Nappflaska
Bättre alternativ: Välj glas.
Miljögift: Olika plasttillsatsämnen.
”De vanligaste plasterna som ofta används i nappflaskor utsöndrar hormonstörande ämnen, eller andra plastkemikalier som man inte vet effekterna av i dag. Detta sker särskilt i kontakt med värme. En nappflaska i plast behöver alltså inte vara fri från farliga ämnen bara för att den är fri från BPA.”


Skadliga ämnen i plaster
Flamskyddsmedel förekommer i många typer av plaster. Halogenerade (bromerade och klorerade) flamskyddsmedel räknas till värstingarna.
BPA förekommer framför allt i polykarbonatplast. Ämnet är i dag förbjudet i nappflaskor, men fortfarande tillåtet i till exempel tallrikar som barn använder på förskolor.
Ftalater är mjukgörare i PVC-plast. Några av de mest farliga ftalaterna är i dag förbjudna i leksaker, men de hittas ändå bland en stor mängd andra prylar i hemmet, som barnen kan leka med. Dessutom har Kemikalieinspektionen sett att även leksaker kan innehålla förbjudna halter av de farligaste ftalaterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar